Category: Article

[มือใหม่เริ่มเดินป่า] การเลือกเครื่องแต่งกาย สำหรับเดินป่าในประเทศไทย

การเดินในตอนกลางวันสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว มีไอแดดจากดวงอาทิตย์ลงมาแผดเผา การเลือกเครื่องแต่งกายจึงควรเลือกเสื้อผ้าแบบที่ ระบายกาศได้ดี เนื้อผ้าแห้งไว ไม่ดูดซับเหงือ แต่ยังคงต้องตัดรัดกุมเพื่อป้องกันผิวกายใตร่มผ้าจากแสงแดด แมลง หรือใบไม้ต่างๆที่อาจมีพิษ…