SAR Online Education เพิ่มพูนความรู้กู้ชีพ กู้ภัย ที่ไหน เมื่อไหร่ก็เรียนได้

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลงส่งผลให้การฝึกอบรมและการเรียนการสอนต่างๆต้องหยุดชะงัก หรือเปลี่ยนไปเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ วันนี้แอดมินจึงจะขอนำเสนอเวปสำหรับการเรียนออนไลน์ที่...

หลงป่าต้องทำยังไง!!! (When you get lost in forest!)

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การเตรียมการรับมือจึงเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ เครื่องมือที่ดีที่สุดในการเอาตัวรอดเมื่อเราพลัดหลงหรือหลงทางในขณะที่ออกไปท่องเที่ยวธรรมชาติคือ "การ...

[Book Review] Minimalist Wilderness Rigging หนังสือดีที่ต้องมีไว้หนุนหัวนอน

หนังสือกว่าถึงการทำระบบกู้ภัยทางสูงในถิ่นทุรกันดาร(Wilderness Rescue) ด้วยอุปกรณ์และวิธีที่เรียบง่ายแต่ยังคงไว้...

Human Error กับ อุปกรณ์ล้ำสมัย

อุปกรณ์ล้ำสมัยถูกออกแบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error Proof) ซึ่งความผิดพลาดของมนุษย์เป็นปัจจัยลำดับ 1 ที่ทำให้เกิดอันตรายไปจน...

อุปสรรคในการพัฒนางานด้านกู้ภัยขั้นสูง

การฝึกอบรมกู้ภัยขั้นสูงถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติการกู้ภัยขั้นสูงประสบผลสำเร็จ ฟังแล้วดูเหมือนมันง่ายมากแค่เราทำ...