SUNKISS Pool.Bed.Cafe

SUNKISS Pool.Bed.Cafe สถานที่พักผ่อน ถ่ายรูป ดื่มกาแฟ ลับๆชานเมืองกรุง ที่ผสมผสานร้านกาแฟ…

Human Error กับ อุปกรณ์ล้ำสมัย

อุปกรณ์ล้ำสมัยถูกออกแบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error Proof) ซึ่งความผิดพลาดของมนุษย์เป็นปัจจัยลำดับ 1 ที่ทำให้เกิดอันตรายไปจน…

อุปสรรคในการพัฒนางานด้านกู้ภัยขั้นสูง

การฝึกอบรมกู้ภัยขั้นสูงถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติการกู้ภัยขั้นสูงประสบผลสำเร็จ ฟังแล้วดูเหมือนมันง่ายมากแค่เราทำ…

[VDO]สร้างหลักยึดโยงด้วย High Strength Tie-off

High Strength Tie-off พัฒนามาจาก Tensionless Hitch โดย CMC Rescue ด้วยการเพิ่ม Over Hand Knot ที่รอบสุดท้าย ช่วยให้เชือกที่พันต้นไม้ยึดจับได้ดีขึ้น แต่ประสิทธิภาพของเงื่อนยังอยู่ที่ 100%