Tag: amphawa

ทริปรับบุญ 2 วัน 1 คืน ล่องเรือไหว้พระ ณ “อัมพวา”

บทความนี้เอาใจคนกรุงเทพฯ ที่ต้องการพักผ่อนแต่ไม่อยากเดินทางไกล ช่วงต้นปีแบบนี้แนะนำทริปไหว้พระรับบุญ 2 วัน 1 คืน ล่องเรือไหว้พระกันที่อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ หากวัดระยะจากใจกลางเมืองจะได้ระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร…..