หลงป่าต้องทำยังไง!!! (When you get lost in forest!)

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การเตรียมการรับมือจึงเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ เครื่องมือที่ดีที่สุดในการเอาตัวรอดเมื่อเราพลัดหลงหรือหลงทางในขณะที่ออกไปท่องเที่ยวธรรมชาติคือ "การ...

[VDO]สร้างหลักยึดโยงด้วย High Strength Tie-off

High Strength Tie-off พัฒนามาจาก Tensionless Hitch โดย CMC Rescue ด้วยการเพิ่ม Over Hand Knot ที่รอบสุดท้าย ช่วยให้เชือกที่พันต้นไม้ยึดจับได้ดีขึ้น แต่ประสิทธิภาพของเงื่อนยังอยู่ที่ 100%