ภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ ภัยเงียบของนักดับเพลิง (Carbon Monoxide Toxicity)

ภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ ภัยเงียบของนักดับเพลิง (Carbon Monoxide Toxicity) หนึ่งในภัยที่นักดับเพลิงต้องเผชิญเป็นประจำเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ในการ...

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑