Light Weight Gear จำเป็นมั้ย? ใช้ตอนไหน?

Minimal Gear หรือ Light Weight Gear Setup ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่และอยู่ในช่วงที่หลายๆคนกำลังคิดค้นรูปแบบ หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้ระบบในการกู้ภัยมีน้ำหนักเบาขึ้น ลดภาระในการแบกหามของทีมกู้ภัยหากต้องทำงานในพื้นที่ทุรกันดาลที่ยานพาหนะเข้าไม่ถึง...

Human Error กับ อุปกรณ์ล้ำสมัย

อุปกรณ์ล้ำสมัยถูกออกแบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error Proof) ซึ่งความผิดพลาดของมนุษย์เป็นปัจจัยลำดับ 1 ที่ทำให้เกิดอันตรายไปจน...

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑