Tag: Technical Rescue

ความล้มเหลวในการกู้ภัยขั้นสูง (FAILUREs of Technical Rescues)

Failure to understand or underestimating the environment
หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ประสบภัยหรือนักกู้ภัยได้รับ…

อุปสรรคในการพัฒนางานด้านกู้ภัยขั้นสูง

การฝึกอบรมกู้ภัยขั้นสูงถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติการกู้ภัยขั้นสูงประสบผลสำเร็จ ฟังแล้วดูเหมือนมันง่ายมากแค่เราทำ…