Tag: X-H1

Fujifilm X-H1 กล้องฟูจิตัวแรกที่ใช้เซ็นเซอร์ IBIS (ยังไม่ใช่ X-T2S)

Nokishita ได้แจ้งให้ทราบว่าการอปรับปรุงโปรแกรม X-RAW STUDIO ของ Fujifilm ครั้งล่าสุด ได้เพิ่มการสนับสนุนไฟล์ของกล้องที่มีชื่อว่า Fujifilm “X-H1”

ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วความหมายที่แท้จริง รวมถึงสเปคและรายละเอียดของกล้องรหัส Fujifilm “X-H1” เป็นอย่างไรบ้าง เท่าที่มีข้อมูลตอนนี้คือ เซ็นเซอร์ 24MP และ มีความเร็วชัตเตอร์ 1/32000