[News]Fujifilm X-H1 กล้องฟูจิตัวแรกที่ใช้เซ็นเซอร์ IBIS (ยังไม่ใช่ X-T2S)

Fujifilm “X-H1” กล้องฟูจิตัวแรกที่ใช้เซ็นเซอร์ “IBIS” 

Fujifilm-X-H1-720x507

Nokishita ได้แจ้งให้ทราบว่าการอปรับปรุงโปรแกรม X-RAW STUDIO ของ Fujifilm ครั้งล่าสุด ได้เพิ่มการสนับสนุนไฟล์ของกล้องที่มีชื่อว่า Fujifilm “X-H1”

ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วความหมายที่แท้จริง รวมถึงสเปคและรายละเอียดของกล้องรหัส Fujifilm “X-H1” เป็นอย่างไรบ้าง เท่าที่มีข้อมูลตอนนี้คือ เซ็นเซอร์ 24MP และ มีความเร็วชัตเตอร์ 1/32000

เจ้า Fujifilm “X-H1” จะเป็นกล้องตัวแรกของ Fuji ที่ใช้ เซ็นเซอร์แบบ IBIS หรือไม หรือ เจ้า Fujifilm “X-H1” คือกล้องที่เปลี่ยนชื่อมาจาก Fujifilm “X-T2S” หรือไม เรื่องทั้งหมดยังคงเป็นปริศนา

มีความเป็นไปได้ว่าตัว “H” อาจหมายถึง “Hybrid” ซึ่งเป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถทั้งในด้านภาพนิ่งและวิดีโอ ซึ่งสามารถทำให้เจ้า “X-H1” สามารถใช้งานเลนส์ Fijinon MK Cine ที่ถูกออกแบบเพื่อการถ่ายภาพยนต์ได้

เท่าที่รู้ตอนนี้คือ Fujifilm “X-H1” จะมาพร้อม IBIS เซ็นเซอร์ และสเปคต่างๆยังคงเหมือนกับ Fujifilm “X-T2S” เพียงแต่ชื่อต่างกันเท่านั้น

X-H1

ที่มา Fujirumors

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: