Tag: Volunteer

ความล้มเหลวในการกู้ภัยขั้นสูง (FAILUREs of Technical Rescues)

Failure to understand or underestimating the environment
หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ประสบภัยหรือนักกู้ภัยได้รับ…

อุปสรรคในการพัฒนางานด้านกู้ภัยขั้นสูง

การฝึกอบรมกู้ภัยขั้นสูงถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติการกู้ภัยขั้นสูงประสบผลสำเร็จ ฟังแล้วดูเหมือนมันง่ายมากแค่เราทำ…

[VDO]สร้างหลักยึดโยงด้วย High Strength Tie-off

High Strength Tie-off พัฒนามาจาก Tensionless Hitch โดย CMC Rescue ด้วยการเพิ่ม Over Hand Knot ที่รอบสุดท้าย ช่วยให้เชือกที่พันต้นไม้ยึดจับได้ดีขึ้น แต่ประสิทธิภาพของเงื่อนยังอยู่ที่ 100%