SAR Online Education เพิ่มพูนความรู้กู้ชีพ กู้ภัย ที่ไหน เมื่อไหร่ก็เรียนได้

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลงส่งผลให้การฝึกอบรมและการเรียนการสอนต่างๆต้องหยุดชะงัก หรือเปลี่ยนไปเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ วันนี้แอดมินจึงจะขอนำเสนอเวปสำหรับการเรียนออนไลน์ที่...

อุปสรรคในการพัฒนางานด้านกู้ภัยขั้นสูง

การฝึกอบรมกู้ภัยขั้นสูงถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติการกู้ภัยขั้นสูงประสบผลสำเร็จ ฟังแล้วดูเหมือนมันง่ายมากแค่เราทำ...

[VDO]สร้างหลักยึดโยงด้วย High Strength Tie-off

High Strength Tie-off พัฒนามาจาก Tensionless Hitch โดย CMC Rescue ด้วยการเพิ่ม Over Hand Knot ที่รอบสุดท้าย ช่วยให้เชือกที่พันต้นไม้ยึดจับได้ดีขึ้น แต่ประสิทธิภาพของเงื่อนยังอยู่ที่ 100%