การกู้ภัยขั้นสูง คืออะไร ???

Introduction to Technical Rescue

75576355_2137566193205742_5068593267965165568_n

การกู้ภัยขั้นสูงคืออะไร

Technical Rescue (การกู้ภัยขั้นสูง หรือ การกู้ภัยเชิงเทคนิค) คือการช่วยชีวิต โดยใช้เครื่องมือและทักษะที่เกินกว่า การแพทย์ฉุกเฉินหรือการดับเพลิงปกติ โดยการกู้ภัยเฉพาะด้านเหล่านี้รวมถึง การตัดถ่าง การกู้ภัยที่อับอากาศ การกู้ภัยทางสูง การกู้ภัยโครงสร้างถล่ม การกู้ภัยทางน้ำ การกู้ภัยพื้นที่ถุรกันดาล เป็นต้น บ่อยครั้งที่การกู้ภัยขั้นสูงจะต้องปฏิบัติการร่วมกันหลายหน่วยงาน ซึ่งจะต้องใช้ระบบบัญชาการเหตุการ (Incident Command System) ในการบริหารจัดการเหตุการณ์และทรัพยากร ณ ที่เกิดเหตุ (wikipedia)

 

มาตรฐานในงานกู้ภัยขั้นสูง

งานกู้ภัยทางสูง มีมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ 1 อัน คือ มาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีมาตรฐาน NFPA 1006 และ NFPA 1670 ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยขั้นสูง

NFPA 1006

2563-05-12 01_40_27-Buy NFPA 1006_ Standard for Technical Rescue Personnel Professional Qualificatio

NFPA 1006 : Standard for Technical Rescue Personnel Professional Qualifications
คือมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องรู้ สำหรับนักดับเพลิงหรือผู้ปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินหากจะปฏิบัติการกู้ภัยขั้นสูง ซึ่ง NFPA 1006 เป็นมาตรฐานสำหรับบุคคล (NFPA1006)

NFPA 1670

2563-05-12 01_41_32-Buy NFPA 1670_ Standard on Operations and Training for Technical Search and Resc

NFPA 1670 : Standard on Operations and Training for Technical Search and Rescue Incidents
คือการระบุมาตรฐานและจัดตั้งระดับของความสามารถของแต่ละหน้าที่ เพื่อประสิทธิภาะและประสิทธิผลในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นสูงโดยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักกู้ภัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอันตราย ระดับของความสามารถ และการสร้างเกณฑ์ของการค้นหาและกู้ภัยขั้นสูงในพื้นที่ปฏิบัติการ NFPA 1670 เป็นมาตรฐานสำหรับทีมปฎิบัติการ (NFPA1670)

 

การกู้ภัยอะไรบ้างที่เป็นการกู้ภัยขั้นสูง

โดย NFPA ได้นิยามและรวบรวมการกู้ภัยขั้นสูงไว้ดังนี้

 • TOWER RESCUE
 • ROPE RESCUE
 • STRUCTURAL COLLAPSE RESCUE
 • CONFINED SPACE RESCUE
 • VEHICLE RESCUE
 • ANIMAL TECHNICAL RESCUE
 • WILDERNESS SEARCH AND RESCUE
 • TRENCH RESCUE
 • MACHINERY RESCUE
 • CAVE RESCUE
 • MINE AND TUNNEL RESCUE
 • HELICOPTER RESCUE
 • SURFACE WATER RESCUE
 • SWIFTER RESCUE
 • DIVE RESCUE
 • ICE RESCUE
 • SURF RESCUE
 • WATERCRAFT RESCUE
 • FLOODWATER RESCUE

ทั้งหมดนี้คือการกู้ภัยขั้นสูงที่นิยามโดย NFPA

 

การกู้ภัยขั้นสูงกับประเทศไทย

ประเทศไทยนั้นมีปฏิบัติการกู้ภัยขั้นสูงมาได้หลายปีแล้ว โดยปฏิบัติการแรกๆที่เข้ามาในกระเทศไทย คือ VEHICLE RESCUE และ MACHINERY RESCUE หรือที่เราเรียกกันว่าการตัดถ่าง และในช่วง 4 – 5 ปีมานี้ก็ได้มีการกู้ภัยขั้นสูงอื่นๆเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย โดยมีการฝึกอบรมกันทั่วไปทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน มูลนิธิ และ ชมรม สมาคมต่างๆ ได้แก่ Rope Rescue, Swifter Rescue, Confined Space Rescue, Surface Water Rescue และ Surf Rescue

หากท่านสนใจเกี่ยวกับการกู้ภัยทางสูงสามารถติดตามการอัพเดตความรู้ และข่าวสารต่างๆได้ที่เพจ Facebook Technical Emergency Rescue Team (Thailand)

66293650_2048523405443355_9215844329279455232_o

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: